Brojač posjeta: 466311
info@parkovi-st.hr

©2017 Parkovi i nasadi doo, Split

Anketa

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

- da
66% [453]
- ne
33% [232]

Ukupno glasova: 685

Početak ankete: Utorak, 19. lipnja 2012. 09:47

Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Ankete