Brojač posjeta: 638779
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN RH 120/2016) o sprječavanju sukoba interesa, Parkovi i nasadi d.o.o. objavljuju popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi:

- FRANJKIĆ d.o.o., Maslinska 24, 21000 Split,

- KAPSULA d.o.o., Merzova 12, 21000 Split, 

- KOTEKS d.d., Ulica Kralja Zvonimira 14, 21000 Split,

- KURDILA d.o.o., Zrinjsko - Frankopanska 68, 21000 Split,

- UVALA BENE d.o.o., Put Brodarice 6, 21000 Split,

- LAZINA d.o.o., Zrinjsko - Frankopanska 68, 21000 Split,

- LORA PRODUKT d.o.o., Zrinjsko - Frankopanska 68, 21000 Split,

- MOJ MARKET d.o.o., Put Brodarice 6, 21000 Split,

- PUENTE d.o.o., Put Brodarice 6, 21000 Split. 

 

 Postupci nabave u tijeku

Predmet Nabave Broj nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma-31.12.201331.12.2016|-
Plan nabave 2015-31.12.201431.12.2014|10:00
Plan nabave 2016-31.12.201531.12.2015|10:00
Plan nabave 2017-02.01.201702.01.2017|
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA-24.10.201924.10.2019|-
Registar ugovora i okvirnih sporazumao o javnoj i jednostavnoj nabavi za 2017.201727.02.201731.12.2017|-
Uputu o postupku za sklapanje ugovora o nabavi roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti-26.11.201326.11.2013|-
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave-02.01.201702.01.2017|
Pravilnik o jednostavnoj nabavi-31.12.201831.12.2018|-
arhiva javne nabave

Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati