Brojač posjeta: 476036
info@parkovi-st.hr

©2017 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava

Temeljem članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN RH 120/2016) o sprječavanju sukoba interesa, Parkovi i nasadi d.o.o. objavljuju popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi:

- WUERTZ BARAC PROPERITES d.o.o., Ruđera Boškovića 11, 21000 Split.Postupci nabave u tijeku

Predmet Nabave Broj nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma-31.12.201331.12.2016|-
Plan nabave 2015-31.12.201431.12.2014|10:00
Plan nabave 2016-31.12.201531.12.2015|10:00
Plan nabave 2017-02.01.201702.01.2017|
Registar ugovora i okvirnih sporazumao o javnoj i jednostavnoj nabavi za 2017.201727.02.201731.12.2017|-
Uputu o postupku za sklapanje ugovora o nabavi roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti-26.11.201326.11.2013|-
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave-02.01.201702.01.2017|
arhiva javne nabave

Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati