Brojač posjeta: 638781
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Trgovačko društvo "Parkovi i nasadi" d.o.o.

21000 SPLIT
Kavanjinova 12


SUD KOD KOJEG JE TVRTKA UPISANA I BROJ REGISTRA:
Trgovački sud u Splitu, 0018 Tt-12/2855-2

PRAVNE OSOBE KOD KOJIH SE VODE RAÄŒUNI TVRTKE:

SPLITSKA BANKA
HR122330003 1100089582

ZAGREBAÄŒKA BANKA
HR772360000 1102013753

IZNOS TEMELJNOG KAPITALA: 15.019.719,00kn, uplaćen u cijelosti

DIREKTOR PODUZEĆA:  SaÅ¡a Franjkić, mag. oec.

MATIÄŒNI BROJ: 3125157

TELEFONI

Direktor: 021 555 800
Fax: 021 555 820

ODJELI:
Održavanje grada - 021 555 818
Proizvodnja bilja - 021 555 842
Tehničke usluge - 021 555 845

Opći, pravni i kadrovski poslovi -
021 555 809

Odjel računovodstva - 021 555 806

Projektiranje zelenih površina - 021 555 817

Službenik za zaÅ¡titu podataka - 021 555 808 

 

e-mail kontakt:

parkovi-i-nasadi@st.t-com.hr

odrzavanje.pin@gmail.com


Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati